Home Scroll Top Phone
eeasytech_soc
亿智SV系列

联系我们

亿智SV系列

SV系列芯片主要应用于视像安防领域。如:AI IPC、AI-Box、出入口闸机、考勤机、门禁机等

描述

Chip Serie SV810 SV806 SV826 SV823
CPU Dual-Core CPU Dual-Core CPU Dual-Core CPU Dual-Core CPU
NPU 1.2 TOPS 0.6 TOPS 1.5 TOPS 1.0 TOPS
Memory 32-bit DDR3
SPI NOR/

SPI NAND/eMMC
SD Card / eMMC

Embedded 256Mb DRAM
SPI NOR/

SPI NAND/eMMC
SD Card / eMMC

32-bit DDR3
SPI NOR/

SPI NAND/eMMC
SD 3.0

Embedded 2Gb DDR3L
SPI NOR/

SPI NAND/eMMC
SD 2.0

Camera MIPI+DVP Dual Camera MIPI+DVP Dual Camera Camera x3 Camera x2
ISP 8M@30fps with 3DNR/WDR 5M@30fps with 3DNR/WDR 8M@30fps with 3F-WDR/3DNR/Fisheye 5M@30fps with 2F-WDR/3DNR/Fisheye
Video Codec 2K@30fps or

1080p@60fps

720p@30fps H.264/H.265 4K@30fps H.264/H.265 5M@30fps
Display FHD
RGB/LVDS/MIPI
HD
RGB/LVDS/MIPI
FHD
RGB/LVDS/MIPI
HD
RGB/LVDS/MIPI
Package BGA 14mm x 14mm BGA 13mm x 13mm BGA 13mm x 13mm QFN 12.3mm x 12.3mm