Home Scroll Top Phone
eeasytech_soc
亿智SA系列

咨询我们

亿智SA系列

亿智SA系列芯片主要应用于汽车电子,如:DMS+BSD,智能DVR等。

描述

Chip Series SA210 SA206 SA226 SA223
CPU Dual-core CPU 1.0 GHz Dual-core CPU 1.0 GHz Dual-core CPU 1.5 GHz Dual-core CPU 1.2 GHz
NPU 1.2 TOPS 0.6 TOPS 1.5 TOPS 1.0 TOPS
Memory External DDR Embedded 2 Gb DDR3 External DDR Embedded 2 Gb DDR3L
ISP D-WDR / 3DNR D-WDR / 3DNR 2F or 3F WDR / 3DNR / Fisheye 2F WDR / 3DNR / Fisheye
Video Codec 5*720P@30fps or
2K@30fps +1080p@30fps
5*720P@25fps or
2*1080p@30fps
H.265
4K@30fps+1080P@30fps
H.265
2K@30fps+2K@30fps
Display RGB / MIP DSI / LVDS RGB / MIP DSI / LVDS RGB / MIPI DS I / LVDS RGB / MIPI DSI / LVDS
Package BGA335 BGA385 BGA351 QFN128